Skip to content

Нормативний акт пожежної безпеки

Скачать нормативний акт пожежної безпеки PDF

До цієї ж групи входить дуже важливий нормативний акт. Аналізом і обліком пожеж в державі займається Державний департамент пожежної безпеки МНС. Основним пожежної актом, що регламентує порядок та види навчання, а також форми перевірки знань з акт праці є НПАОП "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці". До цих нормативний, зокрема, увійшли НАПБ Б–94 "Положення про державну пожежну охорону", НАПБ Б–94 "Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і пожежної знань з питань пожежної нормативний та порядок його організації”, а безпеки інші правила, положення інструкції та безпеки, що окреслюють загальні вимоги пожежної безпеки, обов'язкові для виконання в усіх галузях.

відповідність нормативним актам з пожежної безпеки. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один акт на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

пожежної охорони.

2. Міжгалузеві акти.До документів цього типу віднесено 42 нормативні акти з пожежної безпеки. До цих актів, зокрема, увійшли НАПБ Б «Положення про державну пожежну охорону», НАПБ Б «Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації», а також інші правила, положення, інструкції та настанови, що окреслюють загальні вимоги пожежної безпеки, обов'язкові для виконання в усіх галузях.  3.

Галузеві нормативні акти.Вимоги цієї групи документів з пожежної безпеки розповсюджуються на окрему галузь. В реєстрі нараховується таких нормативних актів. Серед них. Про затвердження Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань пожежної безпеки МВС України; Наказ, Положення від № Tweet.

© Верховна Рада України програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем Інформаційна підтримка — Відділ баз даних нормативно-правової інформації.

Під час здійснення перевірки додержання (виконання) суб'єктом господарювання (ПАТ «Краснолиманський комбікормовий завод» м. Красний Лиман Донецької області) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки керуються такими нормативними документами: ДБН В. Будівлі та споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції.

ДБН В Пожежна безпека об'єктів будівництва. ДБН В Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна.  Провести переодичний огляд будівельних конструкцій та споруд. За результатам огляду скласти акт та зробити запис у відповідному журналі з експлуатації будівель і споруд. (ДБН В, п). Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

Для всіх будинків, будівель, споруд, зовнішніх установок тощо та приміщень виробничого, складського призначення й лабораторій необхідно визначати категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою згідно з НАПБ Б і класи зон за НПАОП Правила будови електроустановок. відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

Не дозволяється прибудовувати до будівель з обгороджуючими. металоконструкціями, що містять горючі полімерні утеплювачі. (пінополістирол, пінополіуретан тощо), комори, майстерні та інші. приміщення. Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту.

(або з інших причин) необхідно негайно повідомити підрозділи. пожежної охорони. На період закриття доріг у відповідних місцях. Забезпечуючи пожежну безпеку слід також керуватись Правилами пожежної безпеки в Україні, стандартами, будівельними нормами, Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, виходячи із сфери їх дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки.Основним нормативним документом, що регламентує вимоги щодо пожежної безпеки є Закон України „Про пожежну безпеку", прийнятий 17 грудня року.  Пожежа — це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі та.

Затвердження та скасування нормативного акта підприємства з пожежної безпеки здійснюється наказом власника. Власник підприємства зобов’язаний здійснювати постійний контроль за додержанням вимог НАПБ, забезпечувати їх періодичну перевірку, своєчасне внесення змін або опрацювання нового нормативного акта у зв’язку зі змінами в організації виробництва, впровадження нових технологічних процесів, введення в дію нових загальнодержавних, міжгалузевих і галузевих НАПБ.

Періодичність перевірки не може перевищувати термінів перегляду державного нормативно-правового акта з питань пожежної безпеки або тип. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Допуск до робота осіб, які не пройшли навчання, інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Місцеві органи державної виконавчої влади та самоврядування, житлові установи та організації зобов'язані за місцем проживання організувати навчання населення.

PDF, doc, PDF, PDF