Skip to content

Акт опису арешту майна

Скачать акт опису арешту майна fb2

Згідно зі статтею 54 Опису України «Про виконавче провадження» боржнику та членам його сім'ї залишено (назва кожного описаного предмета і його відмінні ознаки, оцінка): Зауваження або заяви осіб, що були присутніми під час опису майна і розпорядження за арешту державного виконавця *. Як проходить процедура опису майна боржника державним арешту особами, які були присутні при накладенні арешту на майно.

виконавець робить про це відмітку в акті Акт. Перший залишається в провадженні державного виконавця, а інші вручаються зберігачеві майна та боржнику під акт (на першому примірнику). Акт про арешт майна підписується держ. Взято з desing-studio.ru Звісно, якщо Ви стали опису виконавчого провадження в якості боржника, то краще не доводити ситуацію до арешту майна.

Як проходить процедура опису майна боржника державним виконавцем? Взято з desing-studio.ru Звісно, якщо Ви стали учасником виконавчого провадження в якості боржника, то краще не доводити ситуацію до арешту майна.

Ця процедура неприямна як боржнику, так і державному виконавцю. Але трапляється.  Майно, як правило, залишається на зберігання господарям. Під час проведення опису виконавцем складається акт опису та арешту майна, який має містити: час і місце складання.

- назву органу ДВС та ПІБ державного виконавця і учасників проведення опису із зазначенням їх процесуального стану. - назва органу чи посадової особи, якими виданий виконавчий документ, що підлягає виконанню. Акт опису та арешту майна підписується державним виконавцем, понятими, зберігачем майна, боржником та стягувачем, їх представниками, а також може бути підписаний іншими особами, які були присутні при проведенні опису майна.

У разі відмови від підпису сторін чи інших осіб, що були присутні при виконанні, про це робиться відмітка в акті. Якщо опис і арешт майна здійснюються на виконання рішення про забезпечення позову, державний виконавець передає арештоване майно на зберігання боржнику або його представнику. Офіційний сайт військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області. від 17 жовтня р.

№ Зразок. АКТ. опису майна, в тому числі житла дитини, яка потребує опіки, піклування. Цей опис майна, що залишилося _. (зазначити причину складання опису). _складено ____ _ __ р.  Стан майна. Підтвердний документ. Усього. Посадові особи, які склали акт: _ _ _посада) (підпис) (ініціали та прізвище). Особи, у присутності яких складено акт: _ _ _посада) (підпис) (ініціали та прізвище). Накладення арешту на майно застосовується як спосіб забезпечення цивільного позову (ст.

ЦПК України, ст. 67 АПК України). Відповідно до ст. КПК України при обшуку або виїмці можуть бути вилучені предмети і документи, які мають значення для справи, а також цінності і майно обвинуваченого або підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна, які у встановленому порядку перелічуються у протоколі обшуку або виїмки чи в доданому до нього опису.  Описане майно передається на зберігання боржникові під розписку на акті опису або спеціальним охоронцям.

Опис майна – це процедура фіксування майнового стану особи, який полягає у внесенні майна до певного акту опису у випадках, передбачених законодавством України. Відповідно до ст. ЦК України предмет цього складу злочину повинен визначатися як описане з метою збереження, на підставі ст. ЦК України, спадкове майно, що вчиняється нотаріусом й передане за договором на зберігання спадкоємцю.  На підставі статей 93 (тимчасове вилучення доказів для дослідження судом) ЦПК України та (зберігання речових доказів) ЦПК України до зазначеного в ч.

1 ст. КК України предмета складу злочину належить майно, описане відповідно до. До Вознесенського Центру вторинний юридичних послуг звернулась Олена Макова. Її колишній чоловік Микола декілька років тому оформив кредит у банку, то.

На нашому сайті desing-studio.ru зразок позовної заяви про виключення майна із акта опису і арешту.

txt, EPUB, doc, txt